Ønsker du å bli medlem av Start Bergen?

Vi kjører løpende opptak. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post til leder@startuib.no hvor du forteller kort om deg selv (navn, alder, studie og studiested), kort om hvorfor du ønsker å bli endel av Start Bergen og hvilken gruppe du ønsker å bli en del av.

Start Bergen er alltid på jakt etter nye medlemmer som interesserer seg for og ønsker å skape engasjement rundt innovasjon og entreprenørskap. Start Bergen tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskapning.

Styret

Styret består av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Arrangementansvarlig og Informasjonsansvarlig. Nytt styre velges hvert år før jul.

Arrangementgruppen

Arrangementgruppen er ansvarlig for å arrangere ulike arrangementer gjennom semesteret. Dette innebærer ulike arrangementer med faglig innhold som for eksempel casekvelder, pitchekonkurranser og foredrag. Her er det kun fantasien som setter grenser, så her står medlemmene fritt til å komme med nye forslag.

Interngruppen

Interngruppen jobber med å arrangere sosiale arrangementer innad i Start Bergen for å sikre godt samhold mellom medlemmene.

Bergen Brainstorm

Hvert år arrangerer Start Bergen - Bergen Brainstorm. Bergen Brainstorm er en innovasjonskonkurranse hvor problemløsning, nytenkning og samarbeid står i sentrum.

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt da vel.