Om organisasjonen

Start Bergen er en interesseorganisasjon som jobber for innovasjon, nytenkning og entreprenørskap for studenter i Bergen. Organisasjonen ble stiftet i 2010 og er en del av organisasjonen Start Norge som er representert i de fleste studentbyene i Norge, og som har over 200 medlemmer nasjonalt. Organisasjonen har et generelt uformelt, engasjerende og morsomt miljø hvor du kan få gode erfaringer fra møter, presentasjoner, arrangering av arrangementer og gode muligheter for å knytte kontakt med bedrifter og organer.

Vi tar opp medlemmer fra alle utdanningsinstitusjoner i Bergen.

Vårt arbeid

Start Bergen er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet i Bergen, og som ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Innovative idéer

Start Bergen er en tenketank innen innovasjon og entreprenørskap for studenter og andre interesserte i Bergen, drevet på frivillig basis av våre medlemmer. Vårt mål er at samtlige studenter fra Bergen skal se på forskning, utvikling og kommersialisering som et spennende kunnskapsfelt der studentene med bakgrunn i sine studier skal kunne se den praktiske anvendelsen av sin grad.

Nettverksbygging

Organisasjonen tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Vi arrangerer kurs, foredrag, konkurranser og møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum.

Våre medlemmer

Vi er en gruppe med aktive studenter med en forkjærlighet for innovasjon og entreprenørskap. Enkelte av medlemmene våre har startet opp selv og andre brenner inne med lignende ønske. Det er viktig for oss å alltid ha et godt samhold internt i gruppen, og arrangerer derfor mange arrangementer for medlemmene våre!

Styret

Hana Colakovic

Hana Colakovic

Leder

leder@startuib.no

Mina Bergan

Arrangementansvarlig

Henrikke Heyerdal

Økonomiansvarlig

Kristin Skogstad

Kristin Skogstad

Informasjonsansvarlig