Start Bergen

Velkommen til Start Bergen! Organisasjonen for å fremme innovasjon og entreprenørskap

Skap din egen fremtid!

Innovasjon og entreprenørskap

Start Bergen er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet i Bergen, og som ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start Bergen tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Vi arrangerer blant annet Bergen Brainstorm og flere arrangementer for å fremme entreprenørskap.

Engasjerte medlemmer

Start Bergen består av medlemmer som brenner for innovasjon og entreprenørskap og som ønsker å skape mer engasjement rundt dette blant studenter.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om organisasjonen eller ønsker du å bli medlem?
Samarbeidspartnere